اقدام شایسته مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در اولین روز کاری/ دلجویی از معلم معترض

خورنا | پدرام کسائی: به گزارش خبرگزاری خورنا، در مراسم معارفه کورش مودت بعنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش یکی از معلمان خوزستان در اعتراض به مدیرکل قبلی مواردی را عنوان کرده بود، که متاسفانه توسط فردی خارج از سالن، مورد بی حرمتی قرار گرفت و سیلی خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ضمن تماس تلفنی شب گذشته که با این معلم داشت، صبح امروز پنج شنبه ۹ آبان ماه با دعوت از او، ضمن دلجویی از این معلم خوزستانی پای صحبت های وی نشست.

این اقدام مودت می تواند فتح باب و الگویی باشد برای ارتباط موثر بین مدیران ارشد و کارمندان، تا پرسنل بتوانند مشکلاتشان را بی پرده بیان کنند.