مدیریت واحد شهری، حلقه مفقوده برای حل مشکلات در بهبهان

پدرام کسائی | خبرگزاری خورنا: عدم وجود مدیریت واحد شهری در بهبهان موجب شده ضمن فرصت سوزی و هدر رفت بیت المال، خسارات مالی و روحی روانی نیز گریبان گیر شهروندان شود.

مدیریت شهری در شهرها با شناسایی مشکلات و توانمندی ها و استفاده صحیح از ظرفیت ها و عمل به آن ها در جهت پیشرفت و تعالی و احصاء حقوق عامه شهروندان نقش موثری را ایفا می کند.

مدیریت شهری، علم و هنر مدیران شهر را نمایان می سازد؛ مدیرانی که با داشتن توانایی و هنر باعث پویایی و توسعه شهری می شوند.

ناتوانی و ضعف مدیران در این زمینه موجب رکود و زوال شهر شده، که ضرر و خسران آن دامن شهروندان را خواهد گرفت.

هماهنگی و یکپارچه کردن ادارات و دستگاه های خدمات رسان از جمله وظایف مدیریت واحد شهری است، که این امر می تواند باعث جلوگیری از آشفتگی در امورات شهر شود.

مدیریت واحد شهری با برنامه ریزی صحیح و تدوین سند چشم انداز ، با بهره گیری از توان کارشناسان خبره دستگاه ها و ادارات مرتبط، ضمن جلوگیری از بسیاری موازی کاری ها می تواند در کاهش وقت، هزینه، و بروز مشکلات برای شهروندان و همچنین کاستن نارضایتی ها موثر باشد.

ولی آنچه در بهبهان شاهد آن هستیم، فقدان یک مدیریت واحد شهری است، که موجب بروز مشکلات بسیار برای شهروندان شده است.

مشکلات بسیاری که در حوزه های مختلف خدماتی، رفاهی، مبلمان شهری، فرهنگی، اجتماعی و غیره را شامل می شود.

نگاهی به وضعیت آشفته این روزهای شهر بهبهان، نشان از بی برنامگی، روزمره گی و نداشتن هدف مشخص توسط مدیران این شهر است.

مشکلات بسیاری همچون چاله چوله های بی شمار و کیفیت پایین آسفالت معابر، حفاری های متعدد و مکرر توسط دستگاه های خدماتی و نبود برنامه مشخص برای ترمیم حفاری ها، کیفیت پایین فضاهای سبز و وضعیت نامناسب پارک ها، هرج و مرج و آشفتگی در سیمای بصری شهر، مبلمان بسیار بد، ازیاد سگ های ولگرد و بلاصاحب، وضعیت نامناسب کشتارگاه دام، رهاسازی زباله ها در طبیعت، نبود پارکینگ، ترافیک بسیار زیاد در هسته مرکزی، و… که موجب مشکلات فراوان برای شهروندان می شود.

مشکلات فروانی که در روحیه شهروندان تاثیر مستقیم داشته و تبعات فراوان آن می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

امیدواریم موضوع مدیریت واحد شهری در بهبهان مورد توجه مسئولین قرار گرفته و با شناسائی نقاط ضعف و قوت شهر، ضمن رفع کاستی ها و معضلات به ارتقای قابلیت ها و توانمندی های شهر کمک کرده و گامی عملی در جهت رشد و تعالی بهبهان برداشته و موجبات رفاه و آسایش شهروندان را فراهم آورد.