ملاقات عمومی مدیر مخابرات منطقه با مردم خوزستان

مدیر مخابرات منطقه خوزستان در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به دغدغه و مشکلات با مردم استان خوزستان ملاقات کرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان، در روز چهارشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۸ رحیم فلاح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان از سلسله دیدارهای عمومی به منظور لزوم رسیدگی بیش ازپیش به دغدغه ها و مشکلات و تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی با مردم استان خوزستان بصورت جداگانه و چهره به چهره ملاقات کرد.

رحیم فلاح زاده در این دیدار پس از بررسی، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مردم را صادر نمود.

گفتنی است ملاقات عمومی مدیر مخابرات منطقه با شهروندان خوزستانی طبق زمان بندی به تناوب و بصورت مداوم اجرا میشود.