انفجار دو بمب صوتی در اهواز/ استاندار: در حد ترقه بود!

استاندار خوزستان در واکنش به انفجار دو بمب صوتی در اهواز گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی بر استان و شهرستان اهواز اشرافیت کامل دارند و در حال بررسی موضوع می باشند.

بررسیهای اولیه نشان می دهد این انفجارها بسیار جزئی و در حد ترقه بوده است.

فرماندار اهواز با بیان اینکه دو بمب صوتی در مناطق چهارراه زند و ملی راه منفجر شد، گفت: دو بمب صوتی که امشب منفجر شد دست ساز بودند و دلایل آنها در حال بررسی است.