با حضور تعدادی از جوانان فعال سیاسی خوزستان صورت گرفت:

مرامنامه مجمع انتخاباتی جوانان رونمایی شد

هیئت موسس این مجمع عبارتند از : 1- محمد حمیداوی فرد 2- مرتضی آژند 3- محسن سعیدی پور 4- محمد سلطانی 5- مجتبی حاجتی 6- سعید هوشنگ 7- شهرام هزاریان 8- حسین نوری خواه 9- احسان سپهوند 10- فردین آذریان 11- مهرداد ارزانی 12- مجتبی عبدالهی 13- مهدی لک 14- رشید زلقی 15- پریچهر رضایی 16- ایمان حسن پور 17- شکراله کلاه کج 18- محمد قربانی 19- سید دانیال موسوی 20- محمد اردشیری 21- مهدی آموزیان 22- فائز الوانی 23- مصدق زنگنه 24- سید ناصر حسینی 25- نعیم حسینی 26- اکرم جلیلی27- مصطفی ایگدر 28- عبدالهادی آرامی

به گزارش خورنا تعدادی از جوانان استان خوزستان تحت عنوان مجمع انتخاباتی جوانان گردهم آمدند و از مرامنامه مجمع انتخاباتی جوانان رونمایی کردند.

هیئت موسس این مجمع عبارتند از :

هیئت موسس این مجمع عبارتند از :
۱- محمد حمیداوی فرد ۲- مرتضی آژند ۳- محسن سعیدی پور ۴- محمد سلطانی ۵- مجتبی حاجتی ۶- سعید هوشنگ ۷- شهرام هزاریان ۸- حسین نوری خواه ۹- احسان سپهوند ۱۰- فردین آذریان ۱۱- مهرداد ارزانی ۱۲- مجتبی عبدالهی ۱۳- مهدی لک ۱۴- رشید زلقی ۱۵- پریچهر رضایی ۱۶- ایمان حسن پور ۱۷- شکراله کلاه کج ۱۸- محمد قربانی ۱۹- سید دانیال موسوی ۲۰- محمد اردشیری ۲۱- مهدی آموزیان ۲۲- فائز الوانی ۲۳- مصدق زنگنه ۲۴- سید ناصر حسینی ۲۵- نعیم حسینی ۲۶- اکرم جلیلی۲۷- مصطفی ایگدر ۲۸- عبدالهادی آرامی

متن کامل این مرامنامه در زیر آمده است:

مقدمه:

مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان، تشکلی سیاسی- اجتماعی و شکل گرفته از جوانان دغدغه مند و فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان است که با یکدیگر همکاری داشته و با پایبندی کامل به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور به عنوان کنشگران جوان جامعه مطالبات اقشار مختلف جوانان استان را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … پیگیری نموده و خود را ملزم به ارائه گزارش عملکرد شفاف و منصفانه به جامعه می داند. اعضای این مجموعه پس از چند دوره مشارکت فعال و فراگیر در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی و در قالب قوانین نظام جمهوری اسلامی و با توجه به اعتقاد راسخ به ضرورت حضور فعال در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و اجرای هرچه کاملتر قانون اساسی و رساندن کشور عزیز ایران به قله های رفیع سریلندی و عزت، بر تداوم همکاری با یکدیگر پافشاری نموده، بر آن است تا متناسب با شرایط زمانی، همکاری های دوستانه خود را به همکاری رسمی و سازمان یافته تبدیل تا در پرتو این اقدام امکان پیگیری اهداف و زمینه انتقال تجربیات و جذب جوانان کنشگر نسل های جدید را در این مسیر فراهم نماید. این تشکل برخوردار از شور جوانی و خرد جمعی و تجربیات قابل قبول از مشارکت در فرآیندهای سیاسی اجتماعی می باشد و بر آن است که ضمن احترام به تجارب نسلهای قبلی بستر را برای فعالیت همه جانبه عناصر جوان، توانمند، صالح و دلسوز فراهم کند.

جهان بینی:

مجمع به عنوان یک تشکل با مشی و منش اصلاح طلبی و البته معتقد به اصل ملزوم تعامل با سایر جریانهای دلسوز نظام جمهوری اسلامی و همفکر و هم رای با خود، که فعالیت خود را چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد. اجمالا توسعه را می توان به معنای برخورداری همه افراد جامعه به ویژه جوانان متخصص، متعهد و پاکدست از تمامی فرصتها و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست. رسیدن جامعه به توان و شایستگی لازم جهت برخورداری از علم و فن آوری و مدیریت کارآمد و بهره برداری از امکانات موجود و خلق امکانات جدید برای زندگی بهتر و نیز کسب استقلال و امکان تعامل با جهان از موضعی برابر در عین توجه به معیارهای دینی و فرهنگی و گسترش فرهنگ نقد از جمله مؤلفهها و مشخصه های این نوع نگاه به توسعه است. این تعریف از توسعه شامل همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. از نگاه مجمع مفهوم حقیقی توسعه، توسعه انسان محور است. به گونه ای که فرآیند توسعه توسط مشارکت همه شهروندان به ویژه جوانان دنبال می شود؛ و متقابلا همه شهروندان از برکات و حسنات توسعه بهره می برند؛ و پیش از هر چیزی تاکید ما بر منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و … استان خوزستان است.

آزادی به گمان ما حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و توان اعمال این حق است. آزادی به این معنا مهمترین عامل پیشرفت جامعه و رشد معنوی و مادی آن و برخورداری همه افراد از حرمت و حقوق اساسی است. از همین منظر آزادی نیز نعمتی الهی است و طبق قانون اساسی کسی حق سلب آن را ندارد. در عین حال به باور ما انسان در برابر آزادی مسئولیت دارد و بایستی آزادی را با رعایت قوانین پاس بدارد. ما بر این باوریم توسعه بدون آزادی به ایجاد جامعه ای متوازن، خلاق و پویا ختم نخواهد ش د و آزادی بدون توسعه تداوم نخواهد داشت. لذا دوگانه «توسعه و آزادی» لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ کدام بدون دیگری معنا پیدا نمی کند.

اهداف:

 • جلب مشارکت مدنی و حضور حداکثری مردم به عنوان رکن جمهوریت نظام در انتخابات پیش رو از طریق آگاهی بخشی عمومی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی دارای شاخص های مورد تایید که در ادامه کار مجمع ارائه خوهد شد.
 • تأثیرگذاری بر محیط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور و استان خوزستان به منظور دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی و قرار دادن کشور در مسیر توسعه و تعالی با رویکرد اصلاح طلبانه
 • توانمد سازی و تقویت باور در نیروهای جوان، خلاق و کارآمد از طریق سازماندهی، آموزش و افزایش همگرایی و انسجام نیروهای همفکر
 • کمک به توسعه پایدار و همه جانبه استان خوزستان از طریق نقد، حمایت و پیگیری برنامه های توسعه متوازن فرهنگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی
 • حمایت و تلاش برای شناسایی و رشد نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و ایجاد فرصت بهره مندی استان از این منبع انسانی ارزشمند
 • پاسداری از قانون اساسی، حقوق شهروندی به ویژه آزادی ها مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و احترام به کرامت انسانها و رعایت مروت با موافقان و مدارا با مخالفان
 • تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی های سیاسی و فرهنگی مردم از طریق پایگاه های اطلاع رسانی و نشریات و همچنین بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای.

سیاست ها:

 • پایبندی به ارزش های اسلامی و اخلاق حسنه و رعایت اصول صداقت، درستکاری و امانت داری
 • پایبندی به رقابت سالم در همه عرصه ها
 • تقویت و نهادینه کردن فرهنگ کار گروهی به عنوان رکن ضروری اداره جامعه در عصر حاضر
 • تعامل با تمام جریانات سیاسی وفادار به جمهوری اسلامی ایران
 • تعامل با نهادها و سازمان های قانونی دولتی و غیر دولتی در راستای اهداف مجمع
 • تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی فعال به ویژه در نسل جوان و تقویت بعد جمهوریت نظام اسلامی
 • نقد و بررسی برنامه ها و سیاست های دستگاههای سیاست گذار و مجری انتخابات با هدف دفاع قانونمند از حق انتخاب مردم در برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و احترام به نتایج آن
 • اتخاذ مواضع صریح، روشن، قاطع و مستدل در امور مختلف برای آگاهی عموم
 • تلاش برای سوق دادن جامعه به سمت جامعه ای فعال، با نشاط و آرام، پویا و آگاه . تاکید توامان بر «استقلال فکری اعضا و تبعیت از نظر جمع» و بهره گیری از روش های آزادمنشانه در درون تشکیلات

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.