استراتژی اصلاحات اندیمشک در انتخابات ۹۸

خورنا_ رامین هادی پور، عضو شورای مرکزی مجمع اصلاح طلبان اندیمشک/بعد از شکست اصلاح طلبان و سایر مخالفین جریان حاکم بر شهرستان اندیمشک، در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ ، همگی به این نتیجه رسیدند که عدم اتحاد و پراکندگی باعث این شکست شده است.

بر اساس این تحلیل تمام سعی خود را بر این مبنا قرار دادند تا زمینه و بستر لازم را برای اتحاد مهیا کنند.

حال این سوال مطرح می گردد که چه نوع اتحادی و با چه رویکردی برای اصلاح طلبان اندیمشک میسر است؟!

در پاسخ به این سوال باید اتحاد را از سه زاویه مورد بررسی قرار دهیم.

۱_اتحاد ایدئولوژیک یا تئوریک:
این نوع اتحاد در خصوص آن دسته از جریان های سیاسی امکان پذیر می باشد که به لحاظ مبانی فلسفی و اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی دارای اشتراکات تئوری باشند وگرنه جریان هایی که به لحاظ مبانی فوق دارای تمایزات زیر ساختی هستند، طرح اتحاد امری زائد است.

۲_اتحاد استراتژیک
اتحاد استراتژیک تنها زمانی قابل انجام می باشد که جریان های سیاسی بر پایه چارچوب واحد و برای دست یابی به منافع مشترک به توافق رسیده باشند.

۳_اتحاد تاکتیکی
در شرایط خاص و بر پایه حداقل توافق (اما این اتحاد در صورتی امکان پذیر است که در راستای تحقق استراتژی جریان اصلاحات باشد) قابل انجام است.

به نظر می رسد اتحاد تاکتیکی تنها اتحادی باشد که اصلاح طلبان اندیمشک می توانند به آن فکر کنند اما این در صورتی است که این موضوع با مبانی فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها در تعارض نباشد.

در غیر این صورت اتحاد با جریانی که در پارادایم سنت می اندیشد و نسبت به حقوق بشر، آزادی ، وضعیت زنان و دموکراسی در تعارض است در بلند مدت دچار نقصان می شود و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

بر این اساس مجمع اصلاح طلبان اندیمشک ، با بررسی نتایج انتخابات گذشته و شرایط فعلی تصمیم به شرکت مستقیم در انتخابات گرفته است.

معرفی کاندیدا از طرف مجمع به هیچ وجه در تعارض با سایر جریانات نیست و طبق تحلیل ارائه شده در بالا و بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص ،وارد کارزار انتخاباتی شده است.

مجمع اصلاح‌طلبان اندیمشک در جهت منافع شهروندان و گروه های مختلف اجتماعی ، سعی می‌کند به بهترین شکل ممکن عمل کند تا شهرستان از این بن بست و وضعیت بغرنج رهایی یابد.

انتهای پیام/