کانال و مالک آمدنیوز در اختیار اطلاعات سپاه +سند

دقایقی پیش طی بیانیه ای سازمان اطلاعات سپاه از دستگیری زم طی عملیات پیچیده و هوشمندانه و انتقال او به ایران خبر داد.

آمدنیوز از دست روح الله زم خارج و خبر بازداشت او در این کانال منتشر شد.