صعود تیم کوهنوردی ایرانیان آغاجاری به قله ۴۰۵۰ متری بل بام استان فارس

خورنا_بهنام کنارکوهی/ تیم کوهنوردی ایرانیان آغاجاری متشکل از ۱۷ کوهنورد آقا و خانم موفق به صعود به قله ۴۰۵۰ متری بِل (بام استان فارس) شدند.

گزارش صعود: تیم کوهنوردی ایرانیان آغاجاری جهت صعود به قله بل بام استان فارس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه آغاجاری را به سمت یاسوج ترک کرد. پس از اقامت در یاسوج ساعت ۱۲ روز بعد از به سمت شهر اقلید حرکت کرد و ساعت ۱۵.۳۰ به اقلید رسیدند و پس از صرف ناهار در خانه کوهنورد اقلید ساکن شدیم. اعضای گروه شب قبل از صعود تمام وسایل صعود را اماده کردند و ساعت ۲۲.۳۰ خوابیدند. خانم فولادی بامداد روز جمعه به گروه ایرانیان ملحق شدند و ساعت ۵ بامداد روز جمعه به سمت پای کوه بل حرکت کردند. ساعت ۶ به پای کوه رسیدند و پس انجام کارهای ابتدایی ساعت ۶.۳۰ به سمت پناهگاه حرکت کردند. ساعت ۱۰.۳۰ به پناهگاه رسیدند و پس از نیم ساعت استراحت به سمت قله حرکت کردند و ساعت ۱ به قله رسیدند.  اعضای گروه کوهنوردی ایرانیان پس از استراحت و گرفتن عکس های یادگاری ساعت ۱۴ به سمت پناهگاه برگشتند و ساعت ۱۴.۴۵ به پناهگاه رسیدند. ساعت ۱۵.۱۵ پناهگاه را ترک کردند و نهایتا ساعت ۱۷.۳۰ به پای کوه رسیدند. تیم کوهنوردی ایرانیان پس از بازگشت به خانه کوهنورد اقلید و استراحت به آغاجاری بازگشتند.