آتش در جان جنگلهای اندیکا

ییس اداره محیط زیست شهرستان اندیکا گفت: آتش در جنگل‌های منطقه “مورکه” از مناطق زیرمجموعه منطقه حفاظت شده شیمبار این شهرستان، روز شنبه شعله‌ور شده است.