زلزله شهرستان اندیکا را لرزاند

ساعت ۲۱ امشب بیست مهر ۹۸ زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین شهرستان اندیکا را لرزاند .

ساعت ۲۱ امشب بیستم مهر ۹۸ زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین شهرستان اندیکا را لرزاند . تا این لحظه از خسارات احتمالی گزارشی داده نشد.

شهرستان اندیکا در ۶۳ کیلومتری شهرستان  مسجدسلیمان است .