نایب قهرمانی تیم فیزیک کلاسیک پرورش اندام خوزستان در مسابقات کشوری

تیم فیزیک کلاسیک پرورش اندام استان خوزستان درمسابقات قهرمانی کشور در زنجان موفق به کسب نایب قهرمانی شد.

، مسابقات قهرمانی کشور فیزیک کلاسیک در زنجان برگزار شد که تیم خوزستان موفق شد عنوان دوم این رقابت‌ها را کسب کند.

در این مسابقات که حکم انتخابی مسابقات جهانی را داشت ۴٧٠ ورزشکار از ٣١ استان کشور شرکت نمودند که در پایان مسابقات، صادق احمدی و سجاد حیدری چگنی انتخاب و همچنین احمدرضا عبدالهی در صورت تایید کادر فنی به این مسابقات اعزام خواهند شد.