قصه کارگران و اتوبوس های فرسوده پالایشگاه آبادان

 

یکی از کارگران پالایشگاه آبادان با ارسال این عکس ها خبر از خرابی اتوبوس سرویس این شرکت و ترکیدن لاستیک اتوبوس جایگزین خبر داد.

وی به خبرنگار خورنا گفت: “امروز ۱۹مهرماه اتوبوس هنگام برگشتن به آبادان دچار خرابی شد و لاستیک اتوبوس جایگزین هم ترکید؛ این سرنوشت کارکنانی است که با احتساب مدت رفت و برگشت، ۱۶ساعت سر کار بودند.”
وی بیان داشت: مسولین اینجا کاملا بی خیال هستند و مرگ یک کارگر جوان آنها را متنبه نکرده است.