دکتر سید رسول صالحی:

مسجدسلیمان برای استمرار توسعه پایدار نیازمند نشاط اجتماعی است

دکترسیدرسول صالحی شهردار سابق مسجدسلیمان و از اساتید وصاحب نظران مدیریت شهری در مصاحبه با خبرگزاری خورنا گفت: در بحث توسعه پنج بعد توسعه تعریف میشود؛ توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی ، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی.

ایشان در گفتگو با خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان اظهار داشتند:

در این خصوص دو مطلب را باید در بحث توسعه در نظر داشت ابتدا اینکه توسعه فرهنگی پیش قراول همه سطوح دیگر توسعه است یعنی اقدام در زمینه هر توسعه ای بدون توجه به توسعه فرهنگی پایدار نخواهد بود و دوم اینکه برای تحقق برنامه های توسعه نیاز به یک بستر سازی هست و مهمترین آن ایجاد روح و نشاط سازمانی و اجتماعی است. وبراین اساس وقتی اجتماع نشاط و روحیه وامید در آن نباشد توسعه پایدار موفق نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: حضور تیم نفت در لیگ برتر بهترین راه برای ایجاد نشاط اجتماعی است که اگر استمرار یابد علاوه بر  ایجاد نشاط وامید در شهر ،  بستر را برای توسعه شهر و حتی جذب سرمایه گذار میسر میکند .

دکترصالحی همچنین گفت: دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری ، ارشاد و آموزش وپرورش و… باید در زمینه توسعه فرهنگی کوشا باشند و بهترین راه فرهنگ سازی از سطح مدارس شروع می شود . در یک دوره شهردار مدرسه و پلیس مدرسه و… در همین راستا برنامه ریزی واجرا شد ولی استمرار نیافت.

صالحی در پایان به این نکته اشاره کرد که مسجدسلیمان بعنوان نماد والگوی مدنیت در کشور، فاکتورهای خوبی برای توسعه دارد که باید مدیریت شوند و حضور مدیران دلسوزی همچون قباد ناصری در مسجدسلیمان وجهانشاه ارزانی در استان در راه تحقق برنامه های توسعه میتواند کارساز باشد.