زائران اربعین‌ حسینی ‌ تشنه‌اند/ نیاز به ۶ میلیون بطری آب‌ معدنی در خوزستان

رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان تاکید کرده است: “برای اربعین امسال حداقل به ۶ میلیون آب معدنی در استان خوزستان نیاز داریم.”

وی با ابراز نگرانی از کمبود آب در دو مرز شلمچه و چذابه برای زائرین اربعین‌ حسینی و گرمای هوای خوزستان از خیرین برای تامین آب آشامیدنی دعوت کرده و‌ گفته است: “با توجه به افزایش مستمر زائران به بسته‌های آب بیشتری نیاز داریم.