مانور آمادگی مقابله با آلودگی دریایی در بندر خرمشهر برگزار شد

مانور آمادگی مقابله با آلودگی دریایی با هدف ارتقاء ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در بندر خرمشهر برگزار شد.
خورنا به نقل ازروابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر با اعلام این خبر بر لزوم آلودگی و سرعت عمل در برابر هرگونه آلودگی نفتی و ارزیابی توان تجهیزاتی موجود در هنگام مواجه با سوانح بزرگ تاکید کرد.
نوراله اسعدی در خصوص مراحل اجرای مانور اظهار داشت: طبق سناریوی طراحی شده پس از اعلام پیام اضطراری به مرکز جستجو و نجات فرعی( MRC) بندر خرمشهر تیم عملیات این بندر در محل حادثه حضور یافت.
وی ادامه داد: پس از آن عملیات انتقال تجهیزات مقابله با آلودگی دریا انجام و عملیات بوم اندازی با استفاده از فنس بوم آلودگی صورت گرفت.
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر اضافه کرد: در ادامه جمع آوری،شستشو،انتقال تجهیزات و پسماندهای عملیاتی انجام و مانور با موفقیت به پایان رسید.
اسعدی همچنین به انجام تمام مراحل مانور توسط نیروهای متخصص مقابله با آلودگی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر اشاره کرد و افزود: این اداره کل هر ساله طرح آمادگی نیروهای عملیاتی و مقابله با آلودگی های نفتی را به صورت مداوم و مستمر برگزار می کند.
وی در پایان گفت: برگزاری مانور ها میتواند نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروها برای مقابله با هرگونه آلودگی احتمالی و مسائل زیست محیطی ایفا کند.