نشست مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان با تنی چند از پیش کسوتان اصلاحات خوزستان

نشست مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان عصر روز سه شنبه 9 مهرماه 98 با حضور تنی چند از پیش کسوتان اصلاحات خوزستان و فعالین جوان فرهنگی، سیاسی و رسانه ای استان برگزار شد.