جذب ۷ نیروی حق التدریس در شهرستان آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/جماشیانی ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری در مصاحبه با خبرنگار خورنا گفت:
خوشبختانه امروز ۷ نیروی حق التدریس از طریق آموزش و پرورش استان خوزستان به شهرستان آغاجاری تزریق شد و با توجه به نیازهای موجود در شهرستان، در مدارس مشغول به کار شدند.