فرماندار شادگان، الگوی مسئولان استان شود

خورنا: شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دیگر تبدیل به عرف شده و کمتر مسئولینی می توان یافت که به دلیل کم کاری های صورت گرفته عذرخواهی کرده باشد اما برای اولین بار در خوزستان این رسم ناپسند توسط فرماندار شادگان شکسته شد و وی از شادگانی ها به خاطر عدم مهار آبگرفتگی در خیابان ها و روستاها ، عذرخواهی کرد.

صحبت های این مسئول برای شادگانی ها با وجود ناراحتی هایی که از آبگرفتگی حاصل شده بود  واقعا دلنشین است : از مردم شریف شادگان از این بابت پوزش می طلبم. در هر شرایطی حق با مردم است و امیدواریم در آینده با چنین مشکلی مواجه نشویم…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.