فرماندار هفتکل در جمع مردم محله چهرازی‌ ها

مشکلات شهرستان هفتکل در زمینه اقتصادی و اشتغال حاصل سالهای طولانی بی توجهی مسئولان پیشین به این شهرستان بوده است‌.

نقش مهندس ظاهری در جذب اعتبارات ارزش افزوده و اخذ ۳هزار تن قیر برای شهرداری هفتکل انکار ناپذیر است،در سالهای اخیر اعتباراتی برای شهرستان هفتکل جذب شده است که در نوع خود بی نظیر بوده است.

با تاکید و توصیه‌ مهندس ظاهری بعنوان نماینده دولت موظف هستم در همه حال از حقوق مردم هفتکل دفاع نمایم و با پشتیبانی نماینده محترم تا کنون از بکارگیری نیروهای غیربومی در شهرستان هفتکل جلوگیری کرده ایم،مهندس ظاهری همواره تاکید دارد که بین مردم و طوایف تفاوتی قائل نشویم و نگاه ما به کلیه مردم شهرستان هفتکل یکسان است.

با جلسه ای که در مناطق نفت خیز برگزار کردیم مقرر گردید که تمام کانال های سطح شهر پوشانده یا بهسازی‌ گردند‌ که با همکاری شهرداری بزودی به انجام‌خواهد رسید.

در این دوران بی پولی در سه سال اخیر ۲۰۰میلیارد تومان در بحث گاز و آبرسانی شهرستان هفتکل هزینه شده است که بدون شک اگر تلاش ها و پیگیری های مهندس ظاهری در سطح کلان نبود این امر ناشدنی‌ صورت نمیگرفت.