شور انتخاباتی همراه با شعور انتخاباتی

آری تبلیغات سازوکاری برای رسیدن به قدرت است و داوطلبان انتخاباتی و هواداران آنها برای رسیدن به قدرت از ابزارهای گوناگون استفاده می کنند . و در این مسیر مهم و آینده ساز از همه داوطلبان و هواداران آنها انتطار می رود در شور انتخاباتی همراه با شعور انتخاباتی برای شخصیت دیگر داوطلبان احترام قائل باشند و بدور از هرگونه تخریب و توهین و حمله شخصیت فردی و خانوادگی داوطلبان به تبلیغات خود ادامه دهند و شور انتخاباتی را با شعور انتخاباتی همراه سازند.

به قلم‌ نصرت ناصری کریموند

 

یکی از مهمترین شاخصه های انتخابات تبلیغات آن است و ترویج و اصلاح نحوه تبلیغات در رسیدن به انتخابی درست و آینده ایی روشن برای شهرمان لازم است.

آری تبلیغات سازوکاری برای رسیدن به قدرت است و داوطلبان انتخاباتی و هواداران آنها برای رسیدن به قدرت از ابزارهای گوناگون استفاده می کنند .

و در این مسیر مهم و آینده ساز از همه داوطلبان و هواداران آنها انتطار می رود در شور انتخاباتی همراه با شعور انتخاباتی برای شخصیت دیگر داوطلبان احترام قائل باشند و بدور از هرگونه تخریب و توهین و حمله شخصیت فردی و خانوادگی داوطلبان به تبلیغات خود ادامه دهند و شعور انتخاباتی را با شور انتخاباتی همراه سازند.
چرا ک تبلیغات نادرست ذهن ها را درگیر کرده و توسل به شیوه های نادرست و بدور از فرهنگ و با هدف تخریب و توهین دیگر داوطلبان  سبب صعود یا سقوط افراد و گروه ها می شود.
در نهایت آسیب های آن متوجه زندگی هواداران بعد از انتخابات خواهد شد .

چ بسا که تبلیغ شایستگی ها و توانایی های افراد و مقایسه عملکردها مفید تر بوده و اگر هدف آینده ای روشن برای شهرمان باشد موثر تر خواهد بود .
و آنچه بعنوان نعمت در دوره پر حرارت انتخابات مطرح است ظهور و بروز ایده ها، اندیشه ها،طرح و نظر هاست که این مهم بعهده جریان نخبگان حوزه انتخابیه است که از این فرصت طلایی جهت ترویج و تبیین فرایند برنامه گرایی کاندیدا ها تلاش نمایند و در مجالس بدون حب و بغض و تعصبات طایفه ای و قومی به بررسی عملکرد نماینده بپردازند و علل و عوامل میزان توسعه و پیشرفت و حتی کمبودها و نواقص را جویا شوند تا شعور انتخابات بر شور انتخابات غلبه کند.

در این خصوص قانون نیز ورود کرده و به اصل احترام به اشخاص اشاره نموده و داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان را به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نکرده و در صورت مشاهده برخورد و شخص خاطی مجازات خواهد شد .

 

پاسخ به حسن کعبی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • هرچه شمابکیدهمونه
    • لطف دارید شما
  • حضور بین یکی محمد علی دانشیار فرزند کمال دانشیار و یا محمدی کرتلایی برادر همسر دانشیار در حوزه امیدیه و ماهشهر قطعی شده است.