به مناسبت روز جهانی سالمندان از تعدادی سالمند در شهرستان آغاجاری تجلیل شد

خورنا_بهنام کنارکوهی/ در این برنامه جمعی از مسئولین شهرستان آغاجاری بمناسبت روز جهانی سالمندان در بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی حضور یافتند و ضمن عیادت از تعدادی سالمند بستری در بیمارستان، روند درمان این بیماران را پیگیری نمودند و با تبریک روز سالمند و اهدای شاخه های گل از آنها تجلیل کردند.