بانوی مسجدسلیمانی بعنوان مدیر روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان معرفی شد

پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان // با حکم احسان اله افخمی ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای ، با توجه به اهمیت توسعه فرهنگ موجود در ورزش زورخانه ای ، مینا حقانی به عنوان مدیر روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان خوزستان منصوب شد.

پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان // با حکم احسان اله افخمی ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای ، با توجه به اهمیت توسعه فرهنگ موجود در ورزش زورخانه ای ، مینا حقانی به عنوان مدیر روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان خوزستان منصوب شد.

در حکم مینا حقانی آمده است: با توجه به سوابق و تلاشهای ارزنده جنابعالی در ترویج و شناسایی فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای از این پس به عنوان مدیر روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان منصوب می‌شوید.

مینا حقانی پیش از این در سوابق خود کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و مدرس دانشگاهی ، مدیر مجموعه ی تاریخی ، فرهنگی ، هنری و گردشگری هزارویکشب بعنوان تنها زورخانه ی گردشگری کشور ، مربی شاهنامه خوانی و اولین احیا کننده ی زورخانه بعنوان مهد شاهنامه خوانی و فرهنگ، مروج فرهنگ پهلوانی در بین خانواده ها و کودکان و همچنین مدرس تسهیلگر جام باشگاههای کتابخوانی کشور را دارا می باشد.