رحیمیان مدیر سازمان انتقال خون مسجدسلیمان:

سازمان انتقال خون مسجدسلیمان نیاز فوری به خون دارد

رحیمیان در گفتگو با پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان گفت: با توجه به بازگشایی مدارس و مشغله کاری همشهریان متاسفانه مراجعات جهت اهداء خون کمتر شد.

رحیمیان در گفتگو با پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان گفت:با توجه به بازگشایی مدارس و مشغله کاری همشهریان متاسفانه مراجعات جهت اهداء خون کمتر شد.

وی افزود: با توجه به نیاز بیماران به خون و کمتر شدن اهداء کنندگان خون و همچنین  زمان محدود برای نگهداری خون، با این شرایط با کمبود خون مواجه خواهیم شد.

رحیمیان گفت: از همشهریان عزیز تقاضا دارم ک جهت اهداء خون و برطرف کردن نیاز بیماران و بهبودی وضع آنها با این سازمان جهت اهداء خون همکاری کنند.