صرفا جهت یادآوری:اداره مخابرات و میراث فرهنگی هفتکل همچنان بدون مدیر

اداره مخابرات و میراث فرهنگی هفتکل در حال ثبت رکورد بدون مدیر در گینس

با گذشت حدود ۱۹ ماه از بازنشستگی رئیس مخابرات و انتقالی مدیر میراث فرهنگی این ادارات همچنان روزی های بی مدیری خود را سپری میکنند و انگار این موضوع برای هیچ کس مهم نیست

شش وظیفه‌ی کلیدی و اولیه مدیر یک اداره (برنامه ریزی،سازماندهی،کنترل و نظارت،هدایت،برقراری ارتباط،تصمیم‌گیری)است و اکنون با این تفاسیر با نبود مدیر در ادارات مخابرات و میراث فرهنگی عملا هیج از مورد ذکر شده صورت نمیگیرد و این به معنای انفعال محض

آمار بالا نارضایتی دو اداره بیانگر انفعال دو است و بارها این نارضایتی از طریق رسانع های شهرستان منعکس و گویا گوش هیج کس برای نارضایتی مردم بدهکار نیست

🔹حال باید دید که جناب فلاح زاده مدیرعامل مخابرات خوزستان و سید حکمت موسوی مدیرکل میراث فرهنگی چه موقع به این همه نارضایتی مردم هفتکل از دو اداره پاسخ و پایان می دهند

#اداره_بدون_مدیر
#انفعال
#عدم_پاسخگویی
#مدیریت_شهری
#نارضایتی