اعزام کشتی گیر رامشیری به مسابقات قهرمانی۲۰۱۹ “سومو” در سرزمین آفتاب تابان

‍”محمد حمید” ورزشکار شایسته رامشیری و قهرمان کشوری رشته سومو، پس از قهرمانی‌های پی در پی، اینبار بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، به بیست و سومین مسابقات قهرمانی سومو جهان در شهر اوزاکا ژاپن اعزام خواهد شد.

این کشتی گیر رامشیری نه تنها از سوی مسئولین شهرستان به ویژه نماینده مردم در مجلس مورد حمایت قرار نگرفت بلکه از دستاوردهای وی نیز در سطح شهرستان تقدیری بعمل نیامد.

گفتنی ‌است محمد حمید اهل روستای مویلحه سفلی از توابع شهرستان رامشیر است.