بیانات حجه الاسلام والمسلمین موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ برای اصلاح کشور هیچ راهی جز اجرایی کردن بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و فرصت دادن به جوانان انقلابی و جهادی و اعتماد و تکیه بر داشته های داخلی وجود ندارد

مردم در مقابله با دشمن و از بین بردن فتنه ها همیشه از مسولان جلو بوده اند /در سال ۸۸ موج عظیم مردم در ۹ دی جمع زیادی از مسولان را از خواب بیدار کرد

ما سالهاست به این عادت کرده ایم که بعضی مسولان همیشه مسیرشان غیر از مسیر مردم بوده است و مردم در دفاع از انقلاب همیشه از مسولان جلو بوده اند

امروز اگر در آغاجاری مطالبه گری حق مردم از شرکت و وزارت نفت صورت میگیرد راهش مقابله با مردم و چنگ زدن به صورت آنان نیست بلکه راهش احترام به آنان و پیگیری مشکلاتشان است

امروز مطالبه اصلی ما از مسولان این است برگردید به آن روحیه جهادی و انقلابی و اگر نمیتوانید کار را باید تحویل جوانان انقلابی بدهید

وقتی مردم در نماز جمعه حق خود را از نفت مطالبه کنند و در عوض پیگیری حقوق آنان بی اهمیتی به آنان شود و با آنها برخورد شود نشان از این است که با آن روحیه انقلابی و جهادی فاصله کامل داریم

از سخنان عزتمندانه رئیس جمهور در سازمان بین الملل تشکر میکنیم امروز که صدای کشور ما اعم از مردم و مسولان متحد و منسجم ، همان فرمان رهبری مبنی مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان است نتیجه اش عزت روز افزون و سردرگمی مطلق دشمنان در قول و عمل است

از مطالبه حق مردم در آغاجاری کوتاه نخواهیم آمد و به حول و قوه اللهی امید آن داریم روزی برسد که حق این مردم دیده شود و داده شود و امید آن داریم مسولانی که در این منطقه اختیارات را به دست میگیرند به حقوق واقعی مردم این شهر احترام بگذارند و به جای مقابله با آنان حق آنان دنبال شود

وقتی دشمن تا آن حد نفوذ میکند که کلمه شهید را از تابلوهای شهرهای کلان برمیدارد حال با مسولانی عامد یا غافل اینجاست که باز هم مردم از مسولان جلوتر و به فرمان آتش به اختیار عمل کرده و خود مقابل آن می ایستند

#سالروز_شکست_حصرآبادان

حصر آبادان را به فرمان امام شکستیم و حصرهای متعددی که دشمن بعد از آن به وجود آمد همه شکسته شد تمام امید دشمن امروز به حصر اقتصادی است که انشاالله در این موضوع هم ناکام خواهند ماند