قرارداد شرکت ملی نفت و لوله گستر اسفراین

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمانی شرکت ملی نفت ایران: برای اجرای سیاست های شرکت نفت مبنی بر حمایت از تولید ملی، تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان قرارداد با شرکت لوله گستر اسفراین، نهایی و پیش پرداخت های آن نیز پرداخت شد.
منوچهری در بازدید از شرکت لوله گستر و مجتمع صنعتی اسفراین و ارزیابی تولیدات این واحدهای صنعتی گفت: شرکت ملی نفت ایران، برنامه توسعه ۳۶ میدان نفتی را در دستور کار قرار داد و توانست قرارداد بزرگی با شرکت نفت برای توسعه میدان های منصوری و رامشیر ببندد.