فرماندار شهرستان رامشیر در آئین افتتاحیه دبستان امید تجارت:

دانش آموزان امروز، مدیران و کارآفرینان فردای کشور هستند

فرماندار شهرستان رامشیر، گفت: دانش آموزان امروز، مدیران و کارآفرینان فردای این کشور هستند که زمینه پیشرفت کشور را فراهم می سازند.

سید مجید حسینی نژاد در آئین افتتاح دبستان ۲ کلاسه امید تجارت روستای عگل بچای، گفت: دانش آموزان امروز، مدیران و کارآفرینان فردای کشور هستند. بنابراین بهره مند ساختن کودکان و نوجوانان ایرانی از مدارس استاندارد و دارای فضای آموزشی مناسب، مسیر حرکت کشور به سوی استقلال و پیشرفت را هموارتر می سازد.