لیست اسامی و شوکه شدن جوانان هفتکل/خدا کند این دورغ، راست نباشد

از ظهر امروز لیست اسامی استخدامی های جدید آموزش وپرورش هفتکل موج نگرانی را در بین جوانان بیکار این شهر به راه انداخته است

این لیست که هنوز هیج منبع رسمی آن را تایید و یا تکذیب نکرده است سیل جوانان تحصیل کرده این شهر را که ماهها قبل چشم به آزمون و استخدامی آموزش و پرورش دوخته اند را شوک کرد

در این لیست که حاوی بیش از ۲۰ اسم از شهر همجوار است قرار است که با سهمیه شهرستان هفتکل جذب شوند که خدا کند که این دورغ مجازی راست نباشد

خبرگزاری خورنا جریان این لیست را از رئیس آموزش وپرورش هفتکل جویا شد که وی از آن اظهار بی اطلاعی نمود