ازموشک خرمشهر۲ نشان اقتدارایران رونمایی شد

درمراسم رژه ۳۱ شهریور در ایران، جدیدترین سرجنگی موشک بالستیک دوربرد خرمشهر به نمایش گذاشته شد.

جدیدترین سرجنگی موشک بالستیک دوربرد خرمشهر در رژه ۳۱ شهریورماه امسال به نمایش درآمد. پیشتر سر جنگی بالک دار موشک خرمشهر نیز تحت عنوان خرمشهر-۲ به نمایش در آمده بود.

خاطرنشان می شود موشک خرمشهر قادر است اهداف را در مسافت حداکثر تا ۲ هزار کیلومتر هدف قرار دهد. این موشک قادر به حمل کلاهک به وزن ۱۸۰۰ کیلوگرم است.

همچنین نیروهای مسلح ایران یک کلاهک موشکی جدید به نام خرمشهر-۲ را نیز به نمایش گذاشتند