مناقشات زیر پوستی در شهرداری اهواز و شورایی که با پای خود به تله انحلال می رود

در شرایطی که شورای اهواز پس از یکسال کشمکش بر سر استیضاح کتانباف،بالاخره با هیاهوی بسیار شهردار را تغییر داد، در کمتر از سه ماه بعد در حالیکه هنوز خیلی از مردم اسم شهردار جدید را یاد نگرفته اند، حالا باز هم سر و صدای استیضاح به گوش می رسد.

شورای شهر اهواز در حال بسیج شدن برای چهارمین اقدام خود برای استیضاح است، دو استیضاح ناکام برای عزل کتانباف و یک استیضاح موفق که منجر به برکناری کتانباف شد و حالا کمتر از چهارماه از آخرین استیضاح اعضاء شورای اهواز به پای چهارمین استیضاح خود آمده است.
این شورا یکبار سیدخلف را عزل و به جای او عتاب اهوازی را آورد، یکبار دیگر اهوازی را عزل و به جای آن کتانباف را آورد ، در مرحله بعد کتانباف را عزل و به جای آن شاعری را آورد وحالا به دنبال آن است تا شاعری را استیضاح کند!

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که این فراز و نشیب های غیر معمول برای چیست؟
شاید شوراییان نمی دانند ازنگاه بیرونی به آنها چگونه نگریسته می شود، اما اگر این فراز و نشیب های عزل واستیضاح را در کنار چند مرتبه اعلام استعفاء کتانباف بگذاریم پی می بریم که اعضاء شورا اساسا افرادی هستند که شرایط مطلوبی برای همکاری با شهرداران منتخب خود فراهم نمی کنند.

این تصویری است که مردم عادی از این شورا دارند و از خودمی پرسند اعضاء شورا دقیقا به دنبال چه چیزی هستند؟

آیا اعضاء به دنبال انجام مسئولیت های اجتماعی خود هستند یا آنگونه که در محافل سیاسی مطرح است ، برخی اعضاء شورا به شهرداری را به عنوان یک ستاد انتخاباتی جناحی نگاه می کنند؟
چرا در حالیکه شهرداری باید در حال آماده سازی برای بازگشایی مدارس ودانشگاهها باشد، خبری مبنی بر زمینه سازی تعدادی از اعضاء برای عزل شهردار منتشر می شود؟
از دو قطبی استیضاح و ابقاء در رسانه ها چه نفعی به مردم می رسد؟

البته در این میان یک سوژه رسانه ای خاص هم موضوع را پیچیده تر از همیشه کرده است،
انتشار یک نامه اداری سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر درخواست حقوق ۳۲میلیون تومانی یکی از کارمندان مامور به خدمت که در این چند روز، محل مناقشه درفضای مجازی شده است، ما را متوجه برخی جریانات درونی شهرداری در همدستی با مسایل بیرونی می کند ، این نامه که به احتمال زیاد از حوزه ی معاونت مالی اقتصادی ومعاونت برنامه ریزی عبور کرده است
از همراهی برخی نیروهای درون شهرداری با منازعه ای که بر سر تضعیف کرسی شهرداری است حکایت دارد و اگر دریابیم که
مسئولین این دو معاونت هیچگونه رابطه ای باجناح اکثریت پیروز شورا ندارند، این تحلیل قدیمی به ذهن می آید که کسانی شورا به سمت انحلال سوق می دهند تا شهرداری را در انتخابات پیش رو در قبضه کنند.

چرا که
طرح مسایل حاشیه ساز و ساختن دوگانه استیضاح وابقاء که موج رسانه ای دو گانه ای را در شهر به همراه می آورد، ساخته و پرداخته محافل منسوب به شورا نیست ، بلکه به پروژه های رسانه ای جناح رقیب آنها نزدیکتر است .

چیزی که می توان از آن به عنوان نوعی کودتای اداری بر علیه شهرداری یاد کرد و تنفعی که سود آن میان چند مدیر شهرداری و ونهادهای بالادستی بیرون شورا قابل تقسیم است.
بیاد بیاوریم
تاثیر گذاری افشای اسناد مالی در شهرداری در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است، در ابتدای شورای چهارم یک برگ سند مالی مربوط به توصیه آقای حجازی(استاندار وقت) برای خرید چند دستگاه کامپیوتر دستی برای استانداری به سوژه ای برای جریانسازی رسانه ای بر علیه کتانباف و نهایتا برکناری ایشان توسط شورای چهارم شد.

چه می شود که این نامه ها که ظاهرا تعدادشان هم کم نیست ، در موقعیت های خاص تعیین جانشینی، به بیرون درز می کنند و چرا در شرایط عادی، خبری از افشای این دست نامه ها نیست؟

این موضوع قطعا به این مسئله باز می گردد که جریانات درونی شهرداری، خود بازی گردان وبخشی از مناقشات درون شهرداری وشوراهستند وبا ارایه اطلاعات وتحلیل های خود شورا را از سوگندی که یادکرده اند و وظایفی که برای خود تعریف کرده اند دور می کند ، بی شک افشا کنندگان این اسناد دلسوز بیت المال و مردم نبوده بلکه به فراخور منافع خود هر ازگاهی سندی را رو می کنند تا نیروی افکار عمومی را در جهت خواستهای خود به خدمت گیرند و با سواری گرفتن بر موج رسانه ای آن خود را به مقصد مورد نظر خود برسند یا در هیاهوی ایجاد شده مدتی مخفی گردند.

اگر برای شناسایی این جریانات به روابط آن ها با شورا و رسانه ها و گزینه های جانشینی شهردار و ائتلاف های شغلی برخی اشخاص توجه کنیم ، می توان به منشاء این افشاگری ها پی برد.

سئوالی که در انتها مطرح می شود آن است که آیا شورا باپای خود به تله انحلال می رود؟
آیا کسانی در شهرداری در همدستی با رسانه ها ومحافل قدرت در حال سوق دادن شورا به سمت انحلال و برای در دست گرفتن شهرداری و استفاده ی کوتاه مدت درانتخابات و درازمدت در مسایل دیگر هستند؟

 

سید ابراهیم حسینی

کارشناس مسائل شهری