در چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت :

پالایشگاه گاز ایلام تندیس نقره ای را در بین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت دریافت کرد

خورنا|باقر گل فر:مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت: در چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی که از سوی وزارت نفت برگزار شد، پالایشگاه گاز ایلام تندیس نقره ای، سپاسنامه و جایزه گزارش پایداری شرکت را در بین شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت دریافت کرد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی، شهریار داری پور با اشاره به اینکه لوح تقدیر و جایزه این همایش در بخش “تدوین و ارائه مطلوب گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی شرکت” بوده است، افزود: پالایشگاه گاز ایلام از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت مورد تقدیر قرار گرفت .

وی با بیان اینکه این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی، قدمهای ارزشمندی برای جامعه هدف برداشته است، اظهار داشت: پالایشگاه گاز ایلام همزمان با انجام ماموریتهای سازمانی با افتخار رویکرد متعالی مسئولیت های اجتماعی را همواره مد نظر دارد و بر این اصل اعتقاد دارد که فعالیت موثر در این حوزه علاوه بر اینکه منشاء اثرگذاری در استان است بلکه ضرورت اساسی برای تحقق توسعه همه جانبه پایدار شرکت می باشد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: پالایشگاه گاز ایلام در زمینه معرفی شرکت، ذینفعان، رویکرد شرکت به مفهوم مسئولیت اجتماعی، کارکنان، جامعه و محیط زیست اقدامات قابل توجهی انجام داده که برای آحاد مختلف جامعه ملموس است .

مهندس داری پور با بیان اینکه کسب این عنوان، برگ زرین دیگری در دفترافتخارات این مجموعه صنعتی است، خاطرنشان کرد: توسعه مسئولیت های اجتماعی و ارتقاء رضایتمندی جامعه به عنوان مهمترین موضوعات در حیطه مسئولیت اجتماعی شرکت، مد نظر است .

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اینکه مسئولیت های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار به شیوه اخلاقی و مسئولانه در بهره مندی و سود آوری شرکت تاثیر گذار باشد،گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت از وجوه مهم اخلاق کسب وکار است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماعی اطراف خود می پردازد.

چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با شعار”مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، راهی به سوی توسعه پایدار” با حضور وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت کشور در محل سالن همایش های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شهریورماه سال جاری برگزار شد.