درخواست شفاف سازی رئیس سازمان آب و برق خوزستان نسبت به پرداخت حقوق ۳۲ میلیون تومانی

خورنا | سرویس رسانه ها: ابوالفضل عابدینی نصر، سرپرست روزنامه شرق در نامه ای به رئیس سازمان آب و برق خوزستان، درخواست شفاف سازی در مورد پرداخت حقوق یکی از کارمندان شهرداری اهواز (مامور از سازمان آب و برق) کرده بود. متن کامل این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر ایزد جو مدیرعامل محترم سازمان آب و برق خوزستان

با سلام

هفته گذشته در شبکه های اجتماعی نامه ای با امضای معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق منتشر شد که از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سرمایه انسانی شهرداری اهواز خواسته شده بود تا با توجه به مامور به خدمت یکی از کارکنان سازمان در شهرداری اهواز ، مبلغ ۳۲۶/۱۸۵/۵۷۱ ریال را به شماره شبای اعلامی در نامه واریز کنند.  با عنایت به حساسیت افکار عمومی در خصوص حقوق های نجومی سرپرستی روزنامه شرق این سوال را حضرتعالی به عنوان مدیرعامل این سازمان دارد ،ازآنجا که هیچ مقامی در سازمان آب و برق نسبت به انتشار این نامه واکنشی نشان نداد آیا صحت این نامه را تایید می کنید ؟ در صورت تایید مبنای پرداخت چنین حقوق هایی در سازمان آب و برق چیست ؟