جلسه فرماندار آغاجاری و سرپرست شبکه بهداشت و درمان با دکتر بادفر ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان

خورنا_بهنام کنارکوهی/ در این جلسه مقرر گردید:

دو متخصص زنان و زایمان بصورت مقیم هرکدام ۷ روز در بیمارستان حضور داشته بلشند

یکی از دستگاههای اکو بیمارستان شهید زاده بهبهان تا زمان خریداری دستگاه، بصورت امانت تحویل بیمارستان آغاجاری گردد.

روال اداری راه اندازی فوریت های پزشکی روستای آب باران انجام گردد.

روال اداری کارهای اولیه بخش c.c.u انجام گیرد. ضمنا دکتر بادفر قول مساعد دادند در ۶ ماه دوم سال ۹۸ بخش c.c.u بیمارستان آغاجاری راه اندازی شود.

در نهایت دکتر پاکدل نیز پیگیر راه اندازی اتاق عمل بیمارستان آغاجاری خواهند بود.