رونمایی اعضای شورا از لیست پروژه های شهرداری بهبهان برای نیمسال دوم ۹۸

خورنا | پدرام کسائی: برخی اعضای شورای شهر بهبهان با انتشار استوری در صفحه اینستاگرام خود، لیست پروژه های شهرداری بهبهان برای شش ماهه دوم سال ۹۸ را اعلام کردند.

نکته قابل تامل در این خبر، شروع بکار خیابان جنجالی آیت الله وحید بهبهانی پس از سال ها توقف، و اعلام فروش سهم شهرداری در این پروژه است.

فروش سهم شهرداری از خیابان وحید در شرایط فعلی و کوتاه مدت شاید بتواند ساپورت مالی برای شهرداری بمنظور تامین اعتبار پروژه های در دست اجرا بوده، و همچنین بتواند در پربارتر شدن کارنامه فعالیت اعضای شورای پنجم نقش داشته باشد.

ولی شورا و شهرداری با نگاهی آینده نگرانه می تواند با حفظ سهم خود در این پروژه، موجب ارزش بیشتر سهم شهرداری در زمان بهره برداری، و ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری در بلند مدت شود.

یکی دیگر از مواردی که اعضای شورا بدان اشاره داشته اند، عملیات عمرانی بهسازی کانال های آبخروار در سطح شهر است.

این پروژه که پیشتر در چند نقطه نیز اجرا شده، توانسته موجبات رضایت شهروندان، بویژه ساکنین مجاور کانال ها را فراهم آورد.

ولی امور آب شرق بعنوان متولی اصلی کانال ها و رودخانه ها، نسبت به اجرای عملیات و سرپوشیده کردن کانال ها اعتراض داشته، بنحوی که در آخرین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز این موضوع مورد بحث اعضا بوده و قرار بوده تا بررسی و اعلام نظر کارشناسی طرح، این پروژه متوقف باشد.

لذا این سوال در ذهن متبادر می شود، که آیا شورا و شهرداری توانسته مجوز قانونی برای انجام فعالیت در کانال های سطح شهر را از امور آب اخذ کند یا خیر؟