دارابی:حاضرم بانماینده خرمشهر مناظره کنم

  خورنا – درپی کنفرانس مطبوعاتی نماینده مردم خرمشهر درمجلس شورای اسلامی درخصوص شهردارخرمشهر، خبرنگارخورنا طی تماسی با دارابی شهردارخرمشهرپاسخ وی را آنچه توسط عبدالله سامری نماینده خرمشهر درمجلس عنوان نموده بود، جویاشد.
  شهردارخرمشهردرخصوص جذب وتامین قیردولتی ضمن ردصحبتهای نماینده خرمشهر مبنی بر کم کاری شهرداری خرمشهر عنوان داشت که: موضوع قیرموردنظرباهماهنگی وزارت راه وشهرسازی وسازمان برنامه وبودجه و وزارت نفت ازمحل بودجه بافت فرسوده معین گردیده است که شهرداری خرمشهر جزو اولین شهرداریهایی بود که در استان نسبت به تکمیل اسناد و مدارک بالادستی و ارائه تضامین به اداره کل راه و شهرسازی اقدام نمود و الان هم باتوجه به نبودقیرمانندسایرشهرداری هامنتظر تامین وتخصیص قیرمی باشد. و تنهایک شهرداری موفق به جذب قیر شده وناتوانی وضعف شهرداری خرمشهر در جذب قیر رایگان دولتی ازاساس فاقد صحت است.
  دارابی درخصوص استخدام های غیرقانونی ، اضافه کرد:تمامی این استخدامها نیروهایی بودند که تحت عنوان مهندس براساس دستور شرکت مهندس مشاور سازمان منطقه آزادبصورت حق الزحمه جذب شدندوبمحض اتمام پروژه قراردادشان به پایان می رسد.
  ایشان ادامه داد: چرا نماینده محترم درخصوص استخدام بیش از صد و هفتاد نفر غیر مرتبط و بدون ضابطه در زمان فقدان شورا و در زمان شورای جانشین اظهار نظر نمی فرمایند ؟
  آیا استخدام و جذب انان قانونی و ضابطه مند بوده؟
  آیا میلیاردها تومان تخلف اشکار و نهان و تصرفات اراضی و تهاترهای چندباره و هبه اراضی شهرداری بدون طی روال مزایده و با قیمتهای خنده دار و مدت سی و چهل ساله در زمان قبل از شورای پنجم تخلف نبوده؟
  آیا بدهی صد و هشتاد میلیارد تومانی نقدی و بدهی حدود هفتادو پنج میلیارد تومانی خسارت اراضی در طرح بر بدنه نحیف شهرداری خرمشهر در قبل از شورای پنجم انصاف و عدالت و قانونمند بوده؟

  دارابی درپایان گفت:متاسفانه گفته های نماینده خرمشهر چنانچه اینطور که منعکس گردیده صحیح باشد، نسبت به عملکرد شهرداری خرمشهر و شورای پنجم که مغروق در تخلفات سابق و بدهی دویست و اندی میلیارد تومانی که حتی کلانشهرها نیز به این میزان بدهی و حساب غیرشفاف ندارند بدوراز انصاف است وبنده حاضرم باارائه مستندات تخلفات سابق در حضور اصحاب رسانه یاسیمای مرکز آبادان با در دست داشتن مدارک متقن جفا به شهرداری و شهر زجرکشیده خرمشهر، باایشان مناظره نمایم تا مردم و نماینده محترم خرمشهر بدانند که دلیل توقف عمران در شهرداری خرمشهر چه افراد و عواملی بوده که اینک باعث ضرر زیان به شهر خرمشهر شده اند.