طرح توانمند سازی اقتصادی،اجتماعی بانوان سرپرست خانوار در شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

طرح توانمند سازی اقتصادی،اجتماعی بانوان سرپرست خانوار در مسجدسلیمان برگزار شد

در این طرح بر خلاف طرحهای اقتصادی واشتغال زایی پیشین ،تسهیلات بانکی به شخص اعطا نمی شود ولی با اتصال فرد به شبکه فروش کالا ،یک خرید تضمینی برای کالاهای تولیدی ایجاد می کندضمن آنکه با آموزشهای تخصصی ومشاوره کالاهای تولیدی از کیفیت بیشتری برخوردار شده وندر راستای نیاز بازار تولید می گردند.

طرح توانمند سازی اقتصادی،اجتماعی بانوان سرپرست خانوار در شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد.

سرکار خانم حسینی مشاور امور بانوان فرماندار شهرستان در جلسه توجیهی طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین معاونت امور زنان وخانواده نهاد ریاست جمهوری ، معاونت توسعه اشتغال وکارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وجهاد دانشگاهی اظهار داشت:در این طرح بر خلاف طرحهای اقتصادی واشتغال زایی پیشین ،تسهیلات بانکی به شخص اعطا نمی شود ولی با اتصال فرد به شبکه فروش کالا ،یک خرید تضمینی برای کالاهای تولیدی ایجاد می کندضمن آنکه با آموزشهای تخصصی ومشاوره کالاهای تولیدی از کیفیت بیشتری برخوردار شده ودر راستای نیاز بازار تولید می گردند.

خانم حسینی گفت:برخی بانوان تولید کننده به دلیل نداشتن علم کافی در حوزه بازاریابی شکست می خورند اما این طرح تمرکز خود را از سمت تولید به بازار یابی هدایت می‌کند و تا پایان فروش محصول در کنار تولید کننده خواهد بود.