شهردار بندر ماهشهر:

مواضع ما درباره محدوده غیر قابل تغییر است/ محدوده قابل مذاکره نیست

شهردار بندر ماهشهر گفت: حفظ حریم و محدوده بندرکهن ماهشهر از مطالبات جدی مردم است و مواضع ما در این خصوص همچون گذشته قابل تغییر نیست.

به گزارش خورنا، مجاهد نظارات اظهار کرد: حریم و محدوده بندر ماهشهر به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست و در جلسات متعدد این نکته را به برخی دست اندرکاران نیز گوشزد کرده ایم.

وی افزود: حفاظت از محدوده شهری یک مطالبه جدی مردمی است و شهرداری و شورای شهر بندر ماهشهر نیز همچون گذشته حریم و محدوده این شهر را خط قرمز خود می داند.

شهردار بندر ماهشهر بیان کرد: چنانچه پیشتر نیز اعلام کردیم حریم و محدوده بندر ماهشهر همچون توان موشکی کشور هرگز قابل مذاکره نیست و برخی‌ها که برای مقاصد سیاسی به دنبال این موضوع هستند، باید متوجه تبعات امنیتی این اقدامات باشند.

نظارات ادامه داد: بدون تردید اگر هرگونه اعمال تغییر در حریم و محدوده منوط به مذاکره و تصمیم شورای شهر و شهرداری بندر ماهشهر باشد شهروندان اطمینان داشته باشند این موضوع هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه دست‌ها و‌ اراده‌هایی در کار باشد که بخواهند از مسیر دیگر و به طور غیر قانونی این مسأله را محقق کنند.