اصلاح طلبان بندرماهشهر در برابر مسائل حریم و محدوده منفعل هستند/ بندرماهشهری ها دیگر اعتماد به لیست ناامید کننده اصلاح طلبان را تکرار نمیکنند

خورنا- بیش از بیست سال از مناقشه بین مسئولان دو شهر بندرماهشهر و بندرامام خمینی میگذرد و هر از گاهی به دلایل مختلف مردم این دو شهر درگیر این مناقشه میشوند.

به گزارش خورنا، اصلاح طلبان بندرماهشهر یکی از قدیمی ترین مجامع اصلاح طلبی در شهرهای خوزستان هستند و هرازگاهی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و یا شورای شهر سر و کله شان پیدا میشود و پس از آن در خانه های خود منتظر انتخابات بعدی می‌مانند.

از جمله بحث برانگیر ترین انتخاباتی که اصلاح طلبان بندرماهشهر در آن حضوری فعال داشتند، انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ – ۹۵ بود.

این انتخابات در دو مرحله برگزار شد که مجمع اصلاح طلبان بندرماهشهر در مرحله نخست از علی دژمان غیر خوزستان و غیرساکن در منطقه حمایت کردند.

این مجمع اصلاح طلبی در بندرماهشهر در مرحله دوم به دلیل عدم راهیابی دژمان به مرحله بعد، در مقابل حبیب آقاجری از علی گلمرادی حمایت حمایت کردند. گلمرادی نیز همچون دژمان غیرخوزستانی بود.

مجمع اصلاح طلبان بندرماهشهر که در اردیبهشت ۹۵ سرمست از رای آوری گلمرادی بودند و تا مدت ها آن را نتیجه فعالیت و تلاش های خود عنوان میکردند به یکباره به سکوتی منفعلانه در برابر اقدامات ضدماهشهری و حتی ضداصلاح طلبی گلمرادی گرفتار شدند.

اصلاح طلبان که ادعای آنها در نگاه بصیر و انتخاب اصلح، گوش فلک را پاره کرده بود، نه تنها نتوانستند گلمرادی در راه خدمت به شهرشان بندرماهشهر سر به راه کنند بلکه در برابر اقدامات خرابکارانه محلی و ملی این نماینده مجلس سکوت محض اختیار کردند.

این مجمع سیاسی اصلاح طلبی در بندرماهشهر شاید برای کلان ترین مسایل ملی و بین مللی که کوچکترین تاثیری در آن نداشته اند، جلساتی برگزار کرده و بح بحث و گفتگو پرداخته باشند اما تا کنون کسی از آنها سراغ ندارد که نشستی برای مسایل عمومی شهر و از جمله مهمترین دغدغه شهروندان یعنی حریم و محدوده و تقسیم شرکتهای پتروشیمی برگزار کرده باشند یا بیانیه ای صادر کرده باشند.

شاید مجموع این اقدامات و رفتارهای ضد و نقیض است که عموم‌ مردم در بندرماهشهر هیجوقت گرایشی به حضور فعالانه و تشکیلاتی در تشکل ها و ستادهای اصلاح طلبی نداشته اند.

حالا مردم بندر کهن ماهشهر با نماینده ای که اصلاح طلبان بندرماهشهر ادعا دارند تاثیر اصلی را در رای اوری وی داشته اند‌ درگیر مناقشه ای سنگین و نفس‌گیر شده اند و از تمام توان خودشان، اطرافیانشان، آبرو و اعتبارشان مایه گذاشته اند تا حقی از آنها ضایع نشود اما خبری از فعالین فصلی اصلاح طلبان که بعضا ارتباطات بسیار نزدیکی با مسئولان عالی استان از جمله استاندار فعلی دارند، نیست.

هرچند شنیده میشود که اصلاح طلبان در تکاپوی فعالیت برای انتخابات مجلس در سال جاری و معرفی گزینه هستند اما پر واضح است که مردم دیگر نه گول رنگ ها را میخورند نه اشتباه بزرگشان را در اعتماد به اصلاح طلبان بندرماهشهر و لیست ناامید کننده‌شان تکرار میکنند.