یک قدم تا اعلام ارتقای غیرکارشناسی بندر امام به شهرستان/ پای استاندار در میان است!/ آقایان کار روی کار نهادهای امنیتی نیاورند!

شنیده های خورنا حاکی است که با فشار علی گلمرادی و حمایت و پافشاری استاندار خوزستان، قرار است تا پیش از پایان شهریور پرونده شهرستان شدن بندر امام خمینی در هیات دولت بدون توجه به نظرات کارشناسان منطقه ای و شورای تامین منطقه بسته و برای اجرا به استانداری ابلاغ شود. البته بعید به نظر میرسد که استاندار خوزستان صرفا برای رضای خدا از طرح گلمرادی و ارتقای بندرامام به شهرستان حمایت کند.

گفتنی است این اقدام تبلیغاتی علی گلمرادی در حالی صورت گرفته که این‌ نماینده مجلس در دو نوبت در نطق های خود در مجلس ابتدا خواستار شهرستان شدن بندر امام خمینی و سپس در نطقی دیگر با انتقاد تندی علیه دولت، فاتحه تدبیر و امید را خواند.

تحلیلگران میگویند نطق های برنامه ریزی شده گلمرادی و انتقادات تند و بی سابقه وی علیه دولت با هدف کسب امتیاز ارتقای بندر امام به شهرستان صورت گرفته است.

عده ای میگویند در صورتی که گلمرادی بتواند جواز حضور در دور بعد انتخابات مجلس را از شورای نگهبان‌ بگیرد، ارتقای بندرامام به شهرستان تنها برگ برنده وی برای کسب آرای قابل توجه است.

انجام این اقدام غیرکارشناسی که هیچ هدفی جز پیروزی مجدد در انتخابات را دنبال نمی‌کند قطعا پیامدهای امنیتی در برخواهد داشت و کار روی کار نهادهای امنیتی خواهد آورد‌ به نحوی که ممکن است ترکش های آن کل استان و کشور را دربرگیرد و برای ماه‌ها خوراک رسانه های معاند و ضد انقلاب را تهیه کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • گلمرادی ما مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم

  • گلمرادی ما مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم

  • شما دارید مردم را تحریک میکنید چه مشکل امنیتی دارد حق مردم سربندر است که شهرستان شوند

  • سلام،آقای استاندارمردم مظلوم بندرماهشهرنه پارک درستی ونه شهربازی ونه جادهای درستی ونه آب آشامیدنی که حتی برای شستشوبدردنمیخوردآیافقط درآمدزایی ازشرکتهای پتروشیمی ماهشهر،این شهربدردمیخوردکه سهم مردم مظلوم فقط دودسمی هستش وفرزندان آنهابیکاروکارگران غیربومی مشغول بکارند آب شیرین دزفول به اصفهان انتقال داده میشودوشمانمیتوانیدیک آب شیرین برای این مردم فراهم کنیدالان میخواهیدبعدازاین همه حق خوری که درحق مردم مظلوم این شهرکردیدبازهم میخواهیدمحدوده شهرشان راازآنهابگیریدآیاشمابه کجامی اندیشیدمردم مظلوم ماهشهرهرگزازیک مترنمیگزرندوخواهشن فتنه دراین منطقه درست نکنیدوبگزاریددرهمجوارهمدیگربدون هیچ خشونتی زندگی کنند