گزارش تصویری مراسم عزاداری صبح روز دهم عاشورا در بندرامام خمینی ره

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری مراسم عزاداری صبح روز دهم عاشورا در بندرامام خمینی ره