تعداد شناورهای دریایی در بنادر کاهش یافت

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی گفت: همزمان با افزایش چند درصدی قیمت سوخت، تعداد شناورهای دریایی در بنادر کاهش یافته است.

احمد هاشمی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور اظهار کرد: همزمان با افزایش چند درصدی قیمت سوخت، تعداد شناورهای دریایی در بنادر کاهش یافته است.

وی افزود: پیشنهاد کاهش قیمت سوخت شناورهای دریایی را به هیأت دولت‌ اعلام کرده ایم و امیدوار هستیم دولت حداقل افزایش قیمت پلکانی را در دستور کار خود قرار دهد، به طوریکه با نوسازی شناورها، قیمت سوخت آنها نیز افزایش یابد.

هاشمی در ادامه بیان کرد: هزینه ایجاد شغل به ویژه در بخش حمل ونقل دریایی بسیار بالا است. متاسفانه برخی از مسئولان به جای آنکه اقدام به حفظ این شغل پر درآمد در بخش دریایی کنند، زمینه را برای از بین بردن آن فراهم کرده اند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور در ادامه افزود: ۸ در هزار کل سوخت مصرفی کشور در بخش شناورهای سنتی دریایی استفاده می شود که با توجه به مزایای اقتصادی که شناورهای دریایی در این صنعت ایجاد کرده اند؛ عدد بالایی نیست.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران؛ در بندر هندیجان در استان خوزستان ۴۵۰ شناور دریایی فعال بود که در حال حاضر از این تعداد، تنها ۵۰ شناور باقی مانده است.

وی در خاتمه یادآور شد: هر شناور دریایی برای ۱۰ تا ۱۵ خانوار اشتغال ایجاد کرده است، بنابراین با از بین رفتن هر یک از شناورها، تعداد زیادی از خانوارها دچار مشکل می شوند.