تشدید نظارت های کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بندرماهشهر بر مواکب و ایستگاه های صلواتی

همزمان با ماه محرم نظارت های کارشناسان بهداشت محیط بر مواکب و ایستگاه های صلواتی تشدید شد

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر ، معاون بهداشت شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان از تشدید نظارت های کارشناسان بهداشت محیط خبر داد.

علی نوری در این خصوص اظهار داشت : کارشناسان بهداشت محیط از ابتدای استقرار مواکب و ایستگاههای صلواتی طی برنامه زمانبندی شده نسبت به بازدید از مواکب و ایستگاههای صلواتی اقدام نموده و اقدامات بهداشت محیطی از جمله نظارت بر آب ، کلرسنجی ، نمونه برداری میکروبی آب ، نظارت بر توزیع چای ، قهوه ، نظارت بر پخت مواد غذایی و آموزش نکات بهداشتی را انجام میدهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.