احداث متروی اهواز ۲۵۰ سال طول میکشد!

انصاری رئیس هیئت مدیره کیسون در پاسخ به تهدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز مبنی بر خلع ید پیمانکار مترو اهواز: در دو هفته اخیر این صحبت‌ها از سوی استاندار خوزستان و شهردار اهواز مطرح شده است که انتظار چنین صحبت‌هایی نداشتیم.

برای تکمیل پروژه قطار شهری اهواز تقریبا ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز است در حالی که ماهانه ۳ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق می‌شود که در این صورت تکمیل پروژه ۲۵۰ سال زمان نیاز دارد.

ماهانه باید ۱۵۰ میلیارد تومان تامین شود تا پروژه قطار شهری اهواز طبق زمان‌بندی چهار ساله پیش برود.

اکنون که شهرداری اهواز نتوانسته مشکل تامین مالی را حل کند، ترجیح می‌دهند کاسه و کوزه را بر سر پیمانکار بشکنند.

به جای پیگیری تامین منابع مالی با پیمانکار دعوا می‌کنند.

مواضع شهرداری اهواز به دلیل عدم آگاهی است. شهرداری اهواز به جای این کار، دو نامه به مقامات عالی کشور ارسال کند و می‌تواند با پیگیری از مقامات عالی کشور اعتبار بگیرد.