ضرورت تغییر نام خیابان وهابی اهواز

یکی از معروف‌ترین، گران ترین و پرترددترین خیابانهای اهواز خیابان وهابی در کیانپارس است که بیشتر کاربرد تجاری و اداری دارد.

نام این خیابان برگرفته از نام یکی از شهدا با نام خانوادگی وهابی است. البته در تابلوی این خیابان نام کوچک این خیابان به چشم نمیخورد و معلوم نیست کدام شهید وهابی مد نظر نام‌گذاران این خیابان بوده است.

اما با توجه به اینکه رفته رفته نام این خیابان در بین مردم از شهید وهابی به وهابی تغییر کرده و فعالیت شدید وهابیت در شهر اهواز ضرورت تغییر نام این خیابان جهت هرگونه سوءاستفاده جریان ضد دینی وهابیت و تبلیغ نامحسوس برای این جریان فکری احساس میشود.

انتظار میرود کمیته نامگذاری خیابان های اهواز در اولین فرصت با انتخاب نامی مناسب برای این خیابان، فرصت سوءاستفاده را از جریانهای ضددینی بگیرند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باید نام تمام خیابانها و محل ها نام های اصیا ایرانی باشد تا سو استفاده نشود
  • به نکته خوبی اشاره کردید
  • شهید فؤاد وهابی از شهدای جنگ تحمیلی است که در سال 1360 به مرتبه رفیع شهادت نائل آمدند. و نام فامیلی ایشون هم از عشایر غیور و ولایت مدار عرب خوزستان است.