زمانی از زمین خواری های خرمشهر و آبادان پرده برداشت

خورنا- مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در نشست خبری با اصحاب رسانه مستقر در منطقه آزاد اروند گفتگو کرد.

اسمعیل زمانی پرده از زمین خواری های بزرگ و متعددی برداشت که در املاک و زمین های خرمشهر و آبادان صورت گرفته است. زمانی با درخواست کمک از اصحاب رسانه و مردم برای افشای اطلاعات اینگونه زمین خواری ها در محدوده ی منطقه آزاد اروند گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو باکمک برخی ادارات و دوایر دولتی توانسته اند با سندسازی املاک و زمینهایی را که مال خودشان نبوده یا مال دولت بوده تملک کنند. این زمین خواری ها و تملک ها در خلا قانونی و فقدان اسناد در سالهای جنگ تحمیلی رخ داده و ما در صدد بازپسگیری آنها هستیم. از تمام افرادی که در این باره اطلاعاتی دارند درخواست میکنیم اطلاعاتشان را با سازمان منطقه آزاد به اشتراک بگذارند. باز پسگیری قضایی این زمینها فرآیند پیچیده ای دارد که نیازمند اطلاعات دقیقی است.

زمانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش حمله ی صداوسیمای مرکز آبادان به ورود کالا به این منطقه را محکوم کرد و گفت اطلاق لفظ “قاچاق” به گردش کالا در مرزهای داخلی منطقه آزاد تجاری اروند نه تنها غیر قانونی ست که فقط باعث کسادی کسب وکار و تجارت مردم میشود. کلیپی که اخیرا صداوسیمای مرکز آبادان به سفارش برخی دستگاها و افراد ساخته و در آن کالاهای منطقه را “قاچاق” خوانده قابل پیگیری از مجاری قانونی ست. اینگونه بازی کردن با درآمد مردم کار درستی نیست. بعلت شرایط‌منطقه بیش از یک سال است که درآمدهای ما حدود ۶۰درصد کاهش یافته و باعث شده پروژه های جدیدی تعریف نکنیم و در این شرایط از صداوسیما انتظار میرفت در رونق تجارت و درآمدهای منطقه کمک کند.