پیام تشکر مسئول و اعضا انجمن خیریه آل نبی رامهرمز از بانوی مهر و محبت

خورنا- پیام تشکر مسئول و اعضا انجمن خیریه آل نبی(ص) شهرستان رامهرمز از بانوی مهر و محبت سرکار خانم زهره حسینی

وعدالله الذین امنوا عملو صالحات لهم مغفره و اجر عظیم

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر تک تک بزرگوارانی که مظهر مهر هستید و از تبار باران،فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر گرامیتان رویش زندگی است

شما بزرگواران یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا

که جا دارد به شکرانه سخاوت و مناعت از همه نیک سرشتان راه حقیقت و انسانیت بخصوص بانوی مهر و محبت سرکار خانم زهره حسینی که همیشه یار و حامی راه ما بودند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم
و توفیقات روز افزون این خواهر بزرگوار را از درگاه خداوند باری تعالی خواستاریم

والسلام
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد.

آرشام حیدری
مسئول انجمن خیریه آل نبی(ص) شهرستان رامهرمز