یادمان شهدای گمنام در اروند ساخته می شود

خورنا–با حضور سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه کلنگ ساخت یادمان شهدای گمنام در پادگان ناوتیپ ذوالفقار اروند به زمین زده شد.
سردار تنگسیری در مراسم ساخت یادمان شهدای گمنام گفت: امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین شود چرا که حضور هر بیگانه ای در این آبراه بین المللی باعث خدشه دار شدن امنیت این آبراه خواهد شد.

او گفت: امروز آبهای ما در خلیج فارس امنیت کامل دارند و ما قادر هستیم که این امنیت را در خلیج فارس ماندگار کنیم.
سردار تنگسیری افزود: چنانچه بی‌ثباتی در خلیج فارس وجود داشته باشد وجود بیگانگان در منطقه خلیج فارس است و ما بارها به کشورهای مسلمان منطقه رساندیم که ما قادریم امنیت را برقرار کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه در این آبراه حساس تردد با امنیت انجام میشود گفت: بسیاری از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای از این منطقه حساس عبور میکنند و بسیاری از کشورها ادعا میکنند که برای حمایت شناورهایشان وارد آبراه خلیج فارس میشوند.
وی تصریح کرد: امروز حضور تمام دشمنان چه در آبهای تحت نظارت ایران و چه خارج از آن در فلات قاره باشند را کاملا رصد می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه اضافه کرد : نیروی دریایی سپاه بسیج دریایی راه اندازی و بیش از ۱۷ هزار فروند شناور مردمی را در خلیج فارس و دریای عمان سازماندهی کرده و ۵۱ ناوگروه مردمی را در نیروی دریایی سپاه تشکیل می دهند.