پیام فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر به مناسبت قهرمانی خانم فاطمه عبادی در برنامه عصر جدید

به گزارش خورنا رضا پاپی فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر* طی پیامی موفقیت سرکار خانم فاطمه عبادی درمسابقه عصر جدید را تبریک گفت

پیام ایشان به شرح زیر میباشد:

استعداد برتر ایران زمین
سرکار خانم فاطمه عبادی؛

کسب عنوان وزین نخست در آوردگاه بزرگ عصر جدید را، به شما فرزند جلگه قهرمان‌خیز خوزستان و شهرستان بندرماهشهر، تبریک عرض نموده و امید داریم با یاری سرکار عالی استعدادهای دیگری از این خطه به کشور معرفی و هنر گرانبهای شما در جهت نمود آلام مردمان این دیار، مستمر و پر ثمر باشدو در پایان آرزوی موفقیت های فراوان را برای شما در تمام مراحل زندگی دارم .