طنز/متن نامه مدیر کل خطاب به فاطمه عباد ی منتشر شد!

در بخشی از این نامه آمده است:

“هنرمند خوزستانی؛ بانوی آب و آئینه و آفتاب؛ سرکار خانم فاطمه عبادی

اینجانب صمیمانه افتخار آفرینی جنابعالی در برنامه وزین عصر جدید را تبریک گفته و معروض می دارد آن روز که ظاهرا برای ملاقات تشریف آورده بودید بنده در جلسه کاری فوری حضور داشتم.

روز بعد هم که تماس گرفته بودید، شماره شما را نداشتم و پاسخ ندادم. در مورد پیامکی هم فرستاده بودید و خود را معرفی کردید، باید عرض کنم آن روز گوشی دست کوچولوی شیطون ما بود و متوجه نشدم.

آن واسطه‌ای هم که برای معرفی آثار و اهداف خود فرستاده بودید، هویت او برایم مجهول بود و به او اطمینان نداشتم.

علیهذا مع أی حال درهای اتاق ما همواره به روی هنرمندان و استعدادهای ناب خوزستان باز بوده و هست.

اکنون نیز بمناسبت این افتخارآفرینی شما، یک لوح تقدیر بسیار نه‌فیس با جلد طلایی و مزین به مُهر دفتر اینجانب به حضور تقدیم می گردد تا بیانگر اوج احترام ما به هنر باشد.

البته خواهشمندم قبل از ما، هیچ مسئولی را به حضور نپذیرید تا ما اولین سلفی با شما را در این هفته عزیز به ثبت برسانیم.”

 

با تقدیم احترام

مدیر کل امور!